Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aard van het letselNATLES 01/01/2017 - ∞
Aard van het letselNATLES06 01/01/2017 - ∞
Abnormale gebeurtenisDEVIATION 01/01/2017 - ∞
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming.CANCV 01/01/2017 - ∞
Beroepscategorie van het slachtofferCATPROFVICT 01/01/2017 - ∞
Code van het percentage van blijvende ongeschiktheidCTAUXIPRES 01/01/2017 - ∞
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheidCJITPREV 01/01/2017 - ∞
Code voor de hulp van derden.CTAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Dag van de weekDATONGDAY 01/01/2017 - ∞
Datum ontvankelijkheidDDRECEV 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongevalDATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van ontvangst van de aangifteDRECEPASS 01/01/2017 - ∞
Datum van overlijdenDDECES 01/01/2017 - ∞
DIMONANRDIMONA 01/01/2017 - ∞
Dodelijk ongevalMORTEL 01/01/2017 - ∞
Gevolgen van het ongevalConsequence_accident 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroepPROFHABENT 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroep van het slachtofferCITP 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk land van tewerkstellingCPAYSOCCN 01/01/2017 - ∞
Hulp van derdenTAUXATRES 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde.NRONSSUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde.NRBCEUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de werkgeverNRBCEEMPL 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongevalR_Exclus 01/01/2017 - ∞
LandCPAYSACC 01/01/2017 - ∞
Leeftijd van het slachtofferCAGEACC 01/01/2017 - ∞
Maand van het ongevalDATONGMM 01/01/2017 - ∞
Materiële agensCAGMAT 01/01/2017 - ∞
Modaliteit van het letselCONTOCCBL 01/01/2017 - ∞
Nr. verzekeraarNRASSBCSS 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het FAONRACCF 01/01/2017 - ∞
OnderaannemerSOUSTRAIT 01/01/2017 - ∞
Oorzaak van het overlijdenCAUSDECES 01/01/2017 - ∞
Percentage van blijvende ongeschiktheidTAUXIPRES 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letselLOCLES06 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letselSIEGELES 01/01/2017 - ∞
Plaats van het ongevalCweg 01/01/2017 - ∞
Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstellingCPOSTOCCNORM 01/01/2017 - ∞
Postcode van de plaats van het ongevalCPOSTACC 01/01/2017 - ∞
Situatie van het dossierCSIT 01/01/2017 - ∞
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongevalTYPETRAV 01/01/2017 - ∞
Tariefcode van het slachtofferCTARVICT 01/01/2017 - ∞
Tijdelijke arbeidsongeschiktheidNBRJITPREV 01/01/2017 - ∞
Uur van het ongevalHEUREACC 01/01/2017 - ∞
Vereenvoudigde of volledige aangifteCDRSSIMPL 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraarCMOTIFREFUS 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode RSZCONSS 01/01/2017 - ∞