Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Bedrag van de verminderingDeductionAmount 01/01/2005 - 31/12/2016
Berekeningsbasis verminderingDeductionCalculationBasis 01/01/2005 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheidInsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
LocalUnitLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
NaceAdmLocalUnitNaceAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Opgesplitste verminderingDivideddeduction 01/01/2005 - 31/12/2016
RSZPPO-aansluitingsnummerMatric 01/01/2005 - 31/12/2016
VerminderingscodeDeductioncode 01/01/2005 - 31/12/2016
Volgnummer tewerkstellingslijn per jobOccupationSequenceNbr 01/01/2005 - 31/12/2016