Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal dagen eenheid van loopbaanaantal_dagen_eenheid_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Aantal jaren vervroegd pensioennbr_an_valables_anticip 01/01/2015 - ∞
Aantal jaren vervroegingaantal_jaren_vervroeging 01/01/2015 - ∞
Aantal kwartalen vrijstelling van bijdragenaantal_kw_vrijst_bijdrage 01/01/2015 - ∞
Art. 19 openbaar stelsel fractie surplus maximumtlr_art19_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 19 werknemers, buitenland, supranationaal fractie surplus maximumtlr_art19_wk_buit_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Bedrag < Forfait OBart60_bedr_lt_forf_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Bedrag < Forfait WK+Buit.+Supraart60_bedr_lt_forf_wk_bt_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Bedrag >= Forfait PPart60_bedr_ge_forf_pp 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Bedrag >= Forfait WK+Buit.+Supraart60_bedr_ge_forf_wk_bt_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Omgerekend bedrag OBart60_omgerek_bedr_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Omgerekend bedrag WK+Buit+Supraart60_omgerek_bedr_wk_bt_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Openbaar stelsel omgerekend bedragtlr_art60_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 60 Werknemers, buitenland en supranationaal omgerekend bedragtlr_art60_wk_buit_supra 01/01/2015 - ∞
Bedrag bij vermindering na eenheid van loopbaanbedrag_vermind_na_eenheid 01/01/2015 - ∞
Bedrag minimumpensioenbedrag_mp 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen Openbaar stelselbedrag_openbaar 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen werknemersstelselbedrag_wn 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen zelfstandigenstelselbedrag_zelf_final 01/01/2015 - ∞
Duur van de periodes van bijberoepduur_periodes_bijberoep 01/01/2015 - ∞
Eerste ingangsdatumeerste_ingangsdatum 01/01/2015 - ∞
Forfaitair Bedragforfaitair_bedrag 01/01/2015 - ∞
Forfaitair bedrag gezinbedrag_forfait_gezin 01/01/2015 - ∞
Forfaitaire Tellerforfaitaire_teller 01/01/2015 - ∞
Geïndexeerd bedrag minimumpensioenbedrag_MP_geïndexeerd 01/01/2015 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2015 - ∞
IndexIndex 01/01/2015 - ∞
Indicator minimumpensioenind_mp 01/01/2015 - ∞
Indicator minimumpensioen 2/3ind_mp_23_lb 01/01/2015 - ∞
Indicator minimumpensioen lange loopbaanind_mp_lange_lb 01/01/2015 - ∞
Indicator omgerekend bedrag openbaar stelselind_art60_ob 01/01/2015 - ∞
Indicator omgerekend bedrag werknemers, buitenland en supranationaalind_art60_wk_buit_supra 01/01/2015 - ∞
Jaren vereist Volledige Loopbaanjaren_vereist_voll_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Pensioen zelfstandigen na minimumpensioenbedrag_zelf_na_min 01/01/2015 - ∞
Percentage alleenstaande of gezingezin_alleenst 01/01/2015 - ∞
Proportioneel Bedragproportionele_bedrag 01/01/2015 - ∞
Proportionele Tellerproportionele_teller 01/01/2015 - ∞
Teller Openbaarteller_openbaar 01/01/2015 - ∞
Teller Werknemerteller_wn_voll 01/01/2015 - ∞
Teller Werknemer minimumpensioen 2/3teller_wn_gebruikt_MP_23 01/01/2015 - ∞
Teller zelfstandigeteller_zelf 01/01/2015 - ∞
Teller zelfstandige voor berekening eenheid loopbaanteller_zelf_eenheid_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Zelfstandigenpensioen na eenheid van loopbaanbedrag_zelf_na_eenheid_inkom 01/01/2015 - ∞
Zelfstandigenpensioen voor eenheid loopbaanbedrag_zelf_voor_eenheid 01/01/2015 - ∞