Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Aantal voltijdse werknemersW67_LOCALFTE 01/01/2014 - 31/12/2016
Aard van de arbeidsovereenkomstNATCONTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Aard van het letselNATLES06 01/01/2014 - 31/12/2016
Abnormale gebeurtenisDEVIATION 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres (postcode) van de organisatieCPOSTETABL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres (postcode) werkgeverCPOSTEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres organisatieCPAYSETABL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres werkgeverCPAYSEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming.CANCV 01/01/2014 - 31/12/2016
Beroepscategorie van het slachtofferCATPROFVICT 01/01/2014 - 31/12/2016
Code contractduurCDURCONTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Code duur uitoefening beroep in de ondernemingCEXPERENTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Code ISCO 2008CITP08 01/01/2014 - 31/12/2016
Code plaats van het ongevalCLIEUACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Code sociale zekerheidW67_CDSOCSEC 01/01/2014 - 31/12/2016
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheidCJITPREV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum indiensttreding van de werknemerDENTRSERV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ontvankelijkheidDDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van beëindiging dienstenW67_ACVASERVENDDT 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van het ongevalDATONG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van ontvangst van de aangifteDRECEPASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van overlijdenDDECES 01/01/2014 - 31/12/2016
Dodelijk ongevalMORTEL 01/01/2014 - 31/12/2016
Erkenning van de periode van ongeschiktheidCDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
GeboortedatumDNAIS 01/01/2014 - 31/12/2016
GeboortedatumDATNAIS 01/01/2014 - 31/12/2016
GeslachtSEX 01/01/2014 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongevalCONSEQACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatie van de werkgeverNRBCEEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheidINSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheidR_Exclus 01/01/2014 - 31/12/2016
KBO potentiële herverzekeraarW67_REINSURENTID 01/01/2014 - 31/12/2016
Klasse aantal werknemersCTAILLEEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
LandCPAYSACC 01/01/2014 - 31/12/2016
LandencodeCINSRESVICT 01/01/2014 - 31/12/2016
Leeftijd van het slachtofferCAGEACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Materiële agensCAGMAT 01/01/2014 - 31/12/2016
Modaliteit van het letselCONTOCCBL 01/01/2014 - 31/12/2016
NACE-codeNACEPRINCEMPL08 01/01/2014 - 31/12/2016
NACE-code van de lokale siteW67_CDNACELOCAL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nationaliteit van het slachtofferCNATV 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het FAONRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Oorzaak van het overlijdenCAUSEDECES 01/01/2014 - 31/12/2016
Pauze beginHRPAUSDEB 01/01/2014 - 31/12/2016
Pauze eindeHRPAUSFIN 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het letselLOCLES06 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het ongevalCWEG 01/01/2014 - 31/12/2016
Postcode van de plaats van het ongevalCPOSTACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongevalTYPETRAV 01/01/2014 - 31/12/2016
Taal dossierDOTAAL 01/01/2014 - 31/12/2016
Tijdelijke arbeidsongeschiktheidNBRJITPREV 01/01/2014 - 31/12/2016
Type werkplaatsTYPEPOSTTRAV 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur begin van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongevalHRNORDEBACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur einde van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongevalHRNORFINACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur van ongevalHEUREACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Vestigingsnummer dienst arbeidsongevallenNRUNITET 01/01/2014 - 31/12/2016
Weigering door de verzekeraarCMOTIFREFUS 01/01/2014 - 31/12/2016
WetgevingSTACC 01/01/2014 - 31/12/2016