Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Andere terugbetalingenMKOSTEND_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
DaguitkeringMJOURPARD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
DaguitkeringMJOURTOTD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Dodelijk ongeval of nietCMORT 01/01/1999 - 31/12/2004
DossiernummerNRACC 01/01/1999 - 31/12/2004
Duur van de gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheidTWOPARD 01/01/1999 - 31/12/2004
Duur van de volledige tijdelijke ongeschiktheidTWOTOTD 01/01/1999 - 31/12/2004
Hulp van derdenPTHULPND 01/01/1999 - 31/12/2004
Jaar beschouwd in B2CDIENSTJ 01/01/1999 - 31/12/2004
Jaar van het ongevalJAARONG 01/01/1999 - 31/12/2004
Kapitalen voor prothesenMKAPPROD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
LoonverliesMDAGAOD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
OngeschiktheidspercentagePTBWOD 01/01/1999 - 31/12/2004
RenteMKAPD_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
Situatie van het dossierCsit 01/01/1999 - 31/12/2004
Stand van zaken van de regeling van het ongevalCREGEL 01/01/1999 - 31/12/2004
Uitkering voor derdenMOHULPND_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004
VerzekeraarNRASSC 01/01/1999 - 31/12/2004
VoorschottenMAVANCED_EUR 01/01/1999 - 31/12/2004