Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Basisbedrag voor de hulp van derdenMontant_aide_de_tiers 01/01/2017 - ∞
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheidSalaire_de_base 01/01/2017 - ∞
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheidSalaire_de_base_IT 01/01/2017 - ∞
Bedrag blijvende arbeidsongeschiktheidMontant_ip 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de begrafeniskostenMontant_frais_funeraires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheidMontant_itp 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gerechtelijke kosten en expertisekostenMontant_frais_judiciaires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de interesten en boetesMontant_frais_interet_et_amende 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de medische kostenMontant_frais_medicaux 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de prothesekostenMontant_frais_prothese 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de teruggewonnen technische lastenMontant_charges_techn_recup 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de verplaatsingskostenMontant_frais_de_deplacement 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheidMontant_itt 01/01/2017 - ∞
Bedrag van het loonverliesMontant_perte_salariale 01/01/2017 - ∞
Code jaar van uitbetalingCode_annee_paiement 01/01/2017 - ∞
Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidDuree_itp 01/01/2017 - ∞
Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheidDuree_itt 01/01/2017 - ∞
Jaar van het ongevalAnnee_accident 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het FAONRACCF 01/01/2017 - ∞
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordtTaux_ip_reserve 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordtTaux_at_reserve 01/01/2017 - ∞
Refertejaarannee_ref 01/01/2017 - ∞