Variabelenlijst

VariabeleAfkortingGeldigheidsperiodeBron
Begindatum van de herzieningstermijnDate_debut_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Einddatum van de herzieningstermijnDate_fin_delai_revision 01/01/2013 - 31/12/2016
Nummer van het ongevalNRACCF 01/01/2013 - 31/12/2016