A003

Attesten afkomstig van de DGPH, de FPD en de RVA om het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de sociale MAF na te gaan.