A038,L

Raadpleging van de attesten met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van arbeiders zoals meegedeeld door de vakantiefondsen.