CbssPersonService

de dienst CbssPerson laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, in de KSZ-registers de persoonsgegevens van een persoon op te halen, nieuwe dossiers aan te maken, persoonsgegevens te wijzigen of vervangingsvoorstellen te doen
5 functionaliteiten zijn beschikbaar : 1) opzoeken op INSZ (searchPersonBySsin), 2) fonetische opzoeking (searchPersonPhonetically), 3) bijwerking persoonsgegevens in de KSZ-registers (update), 4) registratie van een nieuwe BIS-persoon (registerPerson), 5) vervanging van een INSZ van een BIS-persoon door een ander INSZ (replaceSsin)

 

Webservices SOAP