DmfaConsultationService

de dienst dmfa_consultation laat toe de DmfA-database bij de RSZ te raadplegen