EBoxMessage

Beschrijving

Algemene voorstelling van de webservice EBoxMessage

 

  • Een toepassing publiceert een document via de webservice EBoxMessage (toegankelijk op de ESB), in naam van een overheidsinstelling, gericht aan een zekere eBox (geïdentificeerd door een rijksregisternummer of een KBO-nummer).
  • Het verzonden document wordt geregistreerd in de DB en wordt beschikbaar gemaakt in de eBox van de bestemmeling.
  • De gebruiker (onderneming, professioneel of burger) van de eBox kan het document raadplegen via de overeenkomstige webtoepassing.
  • Het eBox-team bij Smals gebruikt een beheerswebtoepassing om de publicaties in de eBox te controleren, nieuwe publicatietypes te definiëren, statistieken aan te maken, enz.

Doelpubliek en gebruik

Elke overheidsinstelling of organisatie belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang die op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten naar de burger wenst sturen.

Integratie voorwaarden

De gebruiker die deze dienst wenst te gebruiken dient de veiligheidsnormen van de KSZ in acht te nemen (zie rubriek Gegevensberscherming / Informatieveiligheidsbeleid)
Dit veronderstelt de implementatie van een informatieveiligheidsbeleid door de klant. Dit beleid dient te worden geconcretiseerd in een veiligheidsplan.

Technische documentatie

EBoxMessage is beschikbaar via Webservices SOAP. De diensten voor de burger eBox zijn dezelfde als die voor de onderneming eBox zijn ontwikkeld.

Officiële website

Technische site