LivingWages

de dienst LivingWages biedt toegang tot de leefloongegevens bij de POD MI
de mogelijke raadplegingen zijn: 1) leefloonperiodes gegroepeerd per OCMW 2) enkel de periodes van leefloon 3) de leefloonperiodes gegroepeerd per OCMW samen met de leeflooncategorie

Webservices SOAP