Variabele: Studiecyclus en cyclusduur

Een verbetering voorstellen

Naam

Studiecyclus en cyclusduur

Afkorting

CO_CYCLE

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft de cyclus van het hoger onderwijs (bachelor, master, specialisatie, aggregatie).

Bron

DWH_ARES_Saturn

Instelling

Académie de recherche et d'enseignement supérieur

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
blanco Onbekend 01/01/2008 - ∞
1B 1ste cyclus - 3-jarige duurtijd 01/01/2005 - ∞
1C 1ste cyclus - 4-jarige duurtijd 01/01/2005 - ∞
1D 1ste cyclus - voorberei-dend jaar op de 2de cyclus 01/01/2005 - ∞
1S Specialisatie van het korte type 01/01/2005 - ∞
2A 2de cyclus - 2-jarige duurtijd (Master 120) 01/01/2005 - ∞
2B 2de cyclus - 3-jarige duurtijd 01/01/2005 - 31/12/2009
2C 2de cyclus - 1-jarige duurtijd (Master 60) 01/01/2005 - ∞
2P AESS et CAPAES 01/01/2005 - ∞ AESS: Aggregatie van het hoger secundair onderwijs. CAPAES: getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs.
3P Codering fout 01/01/2016 - ∞ 2P lezen
2S Specialisatie van het lange type 01/01/2005 - 31/12/2011 Deze categorie is stilaan verouderd.
3S Codering fout 01/01/2015 - ∞ 2S lezen
3 Codering fout 01/01/2015 - ∞
C0 Codering fout 01/01/2006 - ∞