Variabele: Bewijsstaat

Een verbetering voorstellen

Naam

Bewijsstaat

Afkorting

Bewijsstaat

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De staat van het bewijs is een verdere specificatie van het type bewijs. Meer bepaald geeft de staat aan of het bewijs een 'eindbewijs' dan wel 'tussenbewijs' betreft.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Eindbewijs Eindbewijs 01/01/2000 - ∞
Tussenbewijs Tussenbewijs 01/01/2006 - ∞