Variabele: Toegangbewijs aan het hoger onderwijs

Een verbetering voorstellen

Naam

Toegangbewijs aan het hoger onderwijs

Afkorting

titre_acc

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het toegangsbewijs weer dat de student voorgelegd heeft.

Bron

DWH_CREF_diplomes

Instelling

Conseil des Recteurs

Geldigheidsperiode

01/01/1988 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
blanco Niet meegedeeld 01/01/1988 - ∞
10 Diploma secundair onderwijs 01/01/1988 - 31/12/2008
20 Diploma hoger niet-universitair onderwijs 01/01/1989 - 31/12/2008
21 Diploma van eerste basiscyclus 01/01/1988 - 31/12/1988
22 Diploma van kandidaat-burgerlijk ingenieur polytechnicus behaald aan de Koninklijke Militaire School 01/01/1988 - 31/12/1988
30 Attest van afgelegde toelatingsexamen 01/01/1999 - 31/12/2008
31 Toelatingsexamen in toegepaste wetenschappen, wettelijke proef 01/01/1988 - 31/12/1998
32 Toelatingsexamen in toegepaste wetenschappen, wetenschappelijke proef 01/01/1988 - 31/12/1988
33 Toelatingsexamen in landbouwwetenschappeen 01/01/1988 - 31/12/1998
38 Interuniversitair toelatingsexamen 01/01/1996 - 31/12/1998
39 Andere toelatingsexamens 01/01/1988 - 31/12/1998
40 Universitaire beslissing 01/01/1988 - 31/12/1998
41 Geslaagd zijn voor het interuniversitair toelatingsexamen 01/01/1999 - 31/12/2008
42 Geslaagd zijn voor het examen in toegepaste wetenschappen 01/01/1999 - 31/12/2007
50 Validatie van de beroepservaring en/of van persoonlijke verworven kennis 01/01/1999 - 31/12/2008
60 Geslaagd zijn voor een voorbereidende proef / voorafgaand opleidingsjaar 01/01/1999 - 31/12/2008
90 Toelating tot de beoogde universitaire opleiding op basis van andere voorwaarden en toegangsdiploma's 01/01/1999 - 31/12/2008
ATE Andere academische graad ou diploma of graad van de 1ste cyclus met bijkomende opleiding van meer dan 15 studiepunten (voorbereidend jaar) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013), andere graad of diploma gevaloriseerd met 180 studiepunten met opleiding van meer dan 15 studiepunten en maximaal 60 studiepunten.
ATF Andere academische graad of diploma of graad van de 1ste cyclus met bijkomende opleiding van meer dan 15 studiepunten (voorbereidend jaar) in de Vlaamse of Duitstalige gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2010 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013), andere graad of diploma gevaloriseerd met 180 studiepunten met opleiding van meer dan 15 studiepunten en maximaal 60 studiepunten.
ATS Buitenlands diploma geldig verklaard door de jury - andere academische graad of diploma of graad van de 1ste cyclus met bijkomende opleiding van meer dan 15 studiepunten (voorbereidend jaar) 01/01/2010 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013), andere graad of diploma gevaloriseerd met 180 studiepunten met opleiding van meer dan 15 studiepunten en maximaal 60 studiepunten.
CCF Universitaire academische graad 1ste of 2de cyclus met maximaal 15 bijkomende studiepunten in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op de andere academische graden van het lange type.
CCS Universitaire academische graad 1ste of 2de cyclus met maximaal 15 bijkomende studiepunten in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op de andere academische graden van het lange type.
CCE Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de universitaire academische graad 1ste of 2de cyclus met maximaal 15 bijkomende studiepunten 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op de andere academische graden van het lange type.
CDF Getuigschrift hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma voor toegang tot het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
CDS Getuigschrift hoger secundair onderwijs (CESS) of bekwaamheidsdiploma voor toegang tot het hoger onderwijs (DAES) in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militatire School 01/01/2009 - ∞
CDE Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met CESS of DAES 01/01/2009 - ∞
DTB Studenten die zonder toegangsdiploma toegang hebben gekregen tot het niet-universitaire systeem en die hun cyclus voortzetten aan de universiteit 01/01/2011 - ∞
DTM Studenten die toegang hebben gekregen tot het niet-universitaire systeem en die hun cyclus voortzetten aan de universiteit 01/01/2011 - ∞ Bestaat niet meer sinds het decreet Marcourt (2013)
EAU Universitair toelatingsexamen 01/01/2009 - ∞
ESF Diploma hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
ESS Diploma hoger onderwijs in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞
ESE Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met diploma hoger onderwijs 01/01/2009 - ∞
ESI Geslaagd voor specifiek examen ingenieur 01/01/2009 - ∞
G1F Academische graad 1ste cyclus dezelfde cursus in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
G1S Academische graad 1ste cyclus dezelfde cursus in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞
G1E Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad 1ste cyclus dezelfde cursus 01/01/2009 - ∞
G2F Academische graad 2de cyclus dezelfde cursus in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
G2S Academische graad 2de cyclus dezelfde cursus in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞
G2E Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad 2de cyclus dezelfde cursus of geldig werd verklaard door de jury 01/01/2009 - ∞
MAF Academische graad 2de cyclus in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013) moet men tevens houder zijn van een diploma van de 1ste cyclus
MAS Academische graad 2de cyclus in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013) moet men tevens houder zijn van een diploma van de 1ste cyclus
MAE Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad 2de cyclus 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013) moet men tevens houder zijn van een diploma van de 1ste cyclus
P1F Academische graad korte type met maximaal 60 bijkomende studiepunten in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op een schakelprogramma van categorie I
P1S Academische graad korte type met maximaal 60 bijkomende studiepunten in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op een schakelprogramma van categorie I
P1E Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad korte type met maximaal 60 bijkomende studiepunten 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op een schakelprogramma van categorie I
P3F Graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie III (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 2de cyclus van het lange type
P3S Graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie III (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 2de cyclus van het lange type
P3E Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie III (maximaal 15 bijkomende studiepunten) 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 2de cyclus van het lange type
PEF Graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (voorbereidend jaar) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) bestaat deze code enkel nog voor de laatste studenten uit het Bologna-systeem.
PES Graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (voorbereidend jaar) in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) bestaat deze code enkel nog voor de laatste studenten uit het Bologna-systeem.
PEE Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (voorbereidend jaar) 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) bestaat deze code enkel nog voor de laatste studenten uit het Bologna-systeem.
PRF Graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 1de cyclus van het lange type
PRS Graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Vlaamde of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2010 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 1de cyclus van het lange type
PRE Buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (maximaal 15 bijkomende studiepunten) 01/01/2009 - 31/12/2009 Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 1de cyclus van het lange type
RCA Voldoet aan de toegangsvoorwaarden 01/01/2009 - ∞
RPA Gedeeltelijk geslaagd voor de bacheloropleiding van dezelfde cursus 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) is het verwerven van minstens 165 studiepunten in de bacheloropleiding niet verplicht in dezelfde cursus
VAE Ervaringskennis geldig verklaard voor de toegang tot een master 01/01/2009 - ∞