Variabele: Teller en noemer van loopbaanbreuk (overlevingspensioen)

Een verbetering voorstellen

Naam

Teller en noemer van loopbaanbreuk (overlevingspensioen)

Afkorting

Serv_opscd

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Verwijst naar de loopbaanbreuk die wordt gebruikt bij de berekening van het overlevingspensioen

Bron

DWH_SDPSP_SFP_DETSURV

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Indien deze variabele waarde "5" aanneemt, bevat de variabele "duration" de teller van de loopbaanbreuk uitgedrukt in maanden Indien deze variabele waarde "6" aanneemt, bevat de variabele "duration" de noemer van de loopbaanbreuk uitgedrukt in maanden.
  • De teller van de loopbaanbreuk verwijst naar het totaal aantal maanden aanneembare diensten en periodes. Het aantal aanneembare diensten komt in grote mate overeen met de werkelijk gepresteerde diensten. Ook bepaalde bezoldigde afwezigheidsperiodes (zoals bvb. gewone vakantiedagen, uitzonderlijk verlof voor huwelijk en dergelijke, ...) en onbezoldigde afwezigheidsperiodes (zoals verlof voor dwingende redenen of van familiaal belang) die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit, zijn aanneembaar.
  • De noemer van de loopbaanbreuk verwijst naar het aantal maanden tussen de 20ste verjaardag en het overlijden, met een maximum van 480 maanden. Indien de echtgenoot voor zijn 60ste verjaardag wegens lichamelijke ongeschiktheid of het bereiken van de leeftijdsgrens gepensioneerd was, is de noemer gelijk aan het aantal maanden tussen de 20ste verjaardag en zijn opruststelling.
  • Het resultaat van de loopbaanbreuk mag niet meer dan 1 bedragen.
  • Deze variabele is niet altijd betrouwbaar voor de oude pensioenen.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 KB 244 en 255 van 12 maart 1936: Gewone diensten (tellend voor hun werkelijke duur) 01/04/2016 - ∞
2 KB 244 en 255 van 12 maart 1936: Gewone diensten (tellend voor hun verminderde duur- werkelijk duur te nemen) 01/04/2016 - ∞
3 KB 244 en 255 van 12 maart 1936: Geldig gemaakte diensten (overdracht art. 1 Wet 5 augustus 1968) 01/04/2016 - ∞
4 KB 244 en 255 van 12 maart 1936: Geldig gemaakte diensten (gevalideerd door vrijwillige bijdragen) 01/04/2016 - ∞
5 Wet 15 mei 1984: teller van de loopbaanbreuk 01/04/2016 - ∞
6 Wet 15 mei 1984: noemer van de loopbaanbreuk 01/04/2016 - ∞
7 Wet 15 mei 1984: Rechtgever overleden voor zijn 20ste verjaardag. Hierbij is de loopbaanbreuk 1. 01/04/2016 - ∞
8 Wet van 15 mei 1984: Verhouding met volledige loopbaan, KB 206 van 29 augustus 1983 01/04/2016 - ∞