Variabele: Vermindering wegens inkomsten

Een verbetering voorstellen

Naam

Vermindering wegens inkomsten

Afkorting

vermindering_wegens_inkomsten

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan of de tegemoetkoming (IT/IVT en THAB) wordt verminderd wegens inkomsten.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen aftrek wegens inkomsten 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 17, 18 en 48
1 Aftrek wegens inkomsten 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 17, 18 en 48.
* Niet van toepassing 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 17, 18 en 48.
00 Geen vermindering wegens inkomsten 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 15, 16, 45 en 46.
10 Wel vermindering wegens inkomsten 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 15, 16, 45 en 46.
00 Geen vermindering IVT, geen vermindering IT 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 14 en 44.
01 Geen vermindering IVT, wel vermindering IT 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 14 en 44.
10 Wel vermindering IVT, geen vermindering IT 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 14 en 44.
11 Wel vermindering IVT, wel vermindering IT 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 14 en 44.
** Niet van toepassing 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44, 45 en 46.