Variabele: Werkend en volledig brugpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkend en volledig brugpensioen

Afkorting

prepension_complete

Thema

Brugpensioenen, Loopbaan

Definitie/omschrijving

Werkende arbeidsmarktpositie in combinatie met een volledig brugpensioen

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - 31/12/2011

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend). Er zijn zes mogelijke combinaties:

De persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in hoofdberoep, met een uitkering in het kader van een volledig brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een uitkering in het kader van een volledig brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige na pensioenleeftijd, met een uitkering in het kader van een volledig brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in hoofdberoep, met een uitkering in het kader van een volledig brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in bijberoep, met een uitkering in het kader van een volledig brugpensioen

OF

  • de persoon is tewerkgesteld als helper na pensioenleeftijd, met een uitkering in het kader van een volledig brugpensioen- afgeleide variabele Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).
  • Deze afgeleide variabele is op 01/01/2012 van naam veranderd. Voortaan spreekt men niet meer van 'brugpensioen', maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat kan worden afgekort tot SWT.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Nee 31/03/2003 - 31/12/2011
1 Ja 31/03/2003 - 31/12/2011