Variabele: Rechtstoestand van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtstoestand van de entiteit

Afkorting

jursit_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de rechtstoestand van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Normale toestand 01/01/1954 - ∞
1 Juridische oprichting 01/01/1954 - ∞
3 Vervanging van het nummer 01/01/2008 - ∞
6 Stopzetting wegens vervanging van het nummer 01/01/2008 - ∞
10 Ontbinding van rechtswege door het verstrijken van de duur 01/01/1954 - ∞
11 Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) 01/01/1964 - ∞
12 Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding) 01/01/1954 - ∞
13 Gerechtelijke ontbinding of nietigheid 01/01/1954 - ∞
14 Sluiting van vereffening 01/01/1954 - ∞
15 Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1955 - ∞
16 Stopzetting activiteit natuurlijke persoon 01/01/1954 - ∞
17 Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/2002 - ∞
18 Stopgezet in bekendmaking 01/01/2008 - ∞
19 Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 01/01/2010 - ∞
20 Vereniging van aandelen in één hand 01/01/1954 - ∞
21 Fusie door overneming 01/01/1954 - ∞
22 Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01/01/1971 - ∞
23 Splitsing 01/01/1968 - ∞
24 Splitsing door opslorping 01/01/1981 - ∞
25 Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01/01/1975 - ∞
26 Gemengde splitsing 01/01/1989 - ∞
30 Gerechtelijk akkoord voor faling 01/01/1954 - ∞
31 Gerechtelijk akkoord na faling 01/01/1971 - ∞
40 Voorlopige opschorting van betaling 01/01/1977 - ∞
41 Definitieve opschorting van betaling 01/01/1970 - ∞
42 Herroeping van de opschorting 01/01/1998 - ∞
43 Einde van de opschorting 01/01/1988 - ∞
48 Opening faillissement met verschoonbaarheid 01/01/2005 - ∞
49 Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid 01/01/2012 - ∞
50 Opening faillissement 01/01/1954 - ∞
51 Sluiting faillissement met verschoonbaarheid 01/01/1970 - ∞
52 Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid 01/01/1976 - ∞
53 Sluiting faillissement 01/01/1965 - ∞
91 Opschorting (gerechtelijke reorganisatie) 01/01/2002 - ∞
100 Bekendmaking van de entiteit 01/01/1954 - ∞
111 Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01/01/2017 - ∞
112 Heropening van de vereffening 01/01/2019 - ∞