Variabele: Code Gerechtigde 1

Een verbetering voorstellen

Naam

Code Gerechtigde 1

Afkorting

CT1

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code gerechtigde 1 geeft, samen met de code gerechtigde 2, het sociaal statuut van de verzekerden weer.

Bron

DWH_CIN_Travailleurs_Frontaliers

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
180 Loontrekkende uitgaande grensarbeider zonder recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 01/01/2013 - ∞
181 Loontrekkende uitgaande grensarbeider met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 01/01/2013 - ∞
480 Zelfstandige uitgaande grensarbeider zonder recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 01/01/2020 - ∞
481 Zelfstandige uitgaande grensarbeider met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 01/01/2020 - 31/12/2021