Variabele: Werkgeverscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkgeverscode

Afkorting

CODEEMPL

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Werkgever

Definitie/omschrijving

Duidt de werkgever aan van de loopbaanonderbreker of van de persoon in tijdskrediet.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - 31/12/2020

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1A privésector 01/01/1998 - 31/12/2020
2A federale ministeries & parastatalen 01/01/1998 - 31/12/2020
2B Belgacom 01/01/1998 - 31/12/2020
2D Duitstalige Gemeenschap 01/01/1998 - 31/12/2020
2F ministeries & parastatalen Franse Gemeenschap 01/01/1998 - 31/12/2020
2H ministeries & parastatalen Brussels Gewest 01/01/1998 - 31/12/2020
2I openbare kredietinstellingen 01/01/1998 - 31/12/2020
2J rechterlijke orde 01/01/1998 - 31/12/2020
2K kamer van volksvertegenwoordiging 01/01/2000 - 31/12/2019
2L Belgocontrol 01/01/1998 - 31/12/2020
2M militair personeel Defensie (TALO) 01/01/2009 - 31/12/2020
2N NMBS 01/01/1998 - 31/12/2020
2P de Post 01/01/1998 - 31/12/2020
2V ministeries & parastatalen Vlaamse Gemeenschap 01/01/1998 - 31/12/2020
2W ministeries & parastatalen Waals Gewest 01/01/1998 - 31/12/2020
3A provinciale besturen 01/01/1998 - 31/12/2020
4A lokale besturen 01/01/1998 - 31/12/2020
5A onderwijs en PMS 01/01/1998 - 31/12/2020
6A gemeenschapsuniversiteiten: gesubsidieerd personeel 01/01/1998 - 31/12/2020
7A vrije universiteiten 01/01/1998 - 31/12/2020
7B gemeenschapsuniversiteiten: personeel ten laste van het patrimonium 01/10/2002 - 31/12/2020
HF Franse Gemeenschapscommissie 01/01/1998 - 31/12/2020
HG gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 01/01/1998 - 31/12/2020
HV Vlaamse Gemeenschapscommissie 01/01/1998 - 31/12/2020