Variabele: Periodiciteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Periodiciteit

Afkorting

periodiciteit

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Periodiciteit van de betaling

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Pensioenuitkeringen kunnen maandelijks, om de twee maanden, om de drie maanden, om de vier maanden, om het half jaar, jaarlijks of eenmalig als kapitaal worden uitbetaald.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
K Kapitaal 01/01/2001 - 31/03/2016
E Uitzonderlijke of éénmalige betaling 01/01/2001 - 31/03/2016 Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om rechtzettingen, regularisaties of terugbetalingen van onrechtmatige inhoudingen
1 Maandelijks 01/01/2001 - 31/03/2016
2 Tweemaandelijks 01/01/2001 - 31/03/2016
3 Driemaandelijks 01/01/2001 - 31/03/2016
4 Viermaandelijks 01/01/2001 - 31/03/2016
6 Halfjaarlijks 01/01/2001 - 31/03/2016
J Jaarlijks 01/01/2001 - 31/03/2016
M Maandelijks 01/01/2001 - 31/03/2016