Variabele: Arbeidersstatuten

Een verbetering voorstellen

Naam

Arbeidersstatuten

Afkorting

Workerstatus

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code voor bepaalde soorten arbeidsovereenkomsten (voornamelijk RSZPPO) aangegeven in de zonen statuut DMFA. Voor de RSZ ondermeer thuiswerkers, gelimiteerde prestaties, ...

Bron

DWH_ONSS_UniStatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
A1 Artiest met een arbeidsovereenkomst 01/01/2017 - ∞
A2 Artiest zonder arbeidsovereenkomst (artikel 1bis) 01/01/2017 - ∞
B Vrijwillige brandweerlieden 01/01/2017 - ∞
BA Werknemer tewerkgesteld buiten normale arbeidscircuit 01/07/2020 - ∞
C Conciërges 01/01/2017 - ∞ Het gaat om de huisbewaarder of de toezichthouder in een gebouw, waarin hij inwonend is.
D Thuiswerker 01/01/2017 - ∞ Het gaat om thuiswerkers, zoals zij gedefinieerd worden in artikel 3.4° van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der werknemers.
D1 Thuiswerker Onthaalouder Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞ Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder het PC 331.00.10.
D2 Thuiswerker Onthaalouder Franse Gemeenschap 01/04/2018 - ∞ Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder het PC 332.00.10
E Personeel van de onderwijsinstellingen in Dimona aangegeven bij een provinciaal of plaatselijk bestuur 01/01/2017 - ∞
EC Bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de Vrijzinnige Raad 01/01/2022 - ∞
ET Tijdelijke statutairen in het onderwijs waarvoor een Dimona-aangifte werd ingediend door een plaatselijke of provinciale overheid 01/04/2017 - ∞
FE Buitenlands kaderlid 01/01/2022 - ∞
LP Werknemers met gelimiteerde prestaties 01/01/2017 - ∞ Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt.  Het betreft hier bijvoorbeeld extra's in de horeca, monitoren in de socioculturele sector,... die voor slechts enkele uren worden aangeworven.
M Geneesheren 01/01/2017 - ∞
MA Contractuele mandatarissen in een overheidsdienst aan wie een aanvullend voordeel inzake pensioen wordt toegekend. 01/07/2018 - ∞
O Personeel van de onderwijsinstellingen in Dimona aangegeven bij een werkgever andere dan een provinciaal of plaatselijk bestuur. 01/01/2017 - ∞
P Politiepersoneel 01/01/2017 - ∞
PC Burgerpersoneel van de politie 01/01/2017 - ∞
PJ Erkend beroepsjournalist 01/04/2021 - ∞
RM Reservemilitair 01/07/2020 - ∞
S Seizoenarbeider 01/01/2017 - ∞
SA Technisch en administratief beroepspersoneel van de brandweerdiensten 01/01/2017 - ∞
SP Operationeel beroepspersoneel van de brandweerdiensten 01/01/2017 - ∞
SS Statutairen die stage lopen en niet onderworpen zijn aan een pensioenregeling van de overheidssector 01/10/2017 - ∞
T Tijdelijke werknemer 01/01/2017 - ∞ Het gaat om werknemers aangeworven in het kader van een contract van bepaalde duur om te kunnen voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk of om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren (dit heeft geen betrekking op de uitzendkrachten die via een uitzendbureau ter beschikking worden gesteld van een werkgever).
TS Tijdelijke statutairen in het onderwijs, bezoldigd door een gemeenschap of door een universiteit, een hogeschool of een plaatselijke of provinciale overheid. 01/04/2017 - ∞
TW Werkzoekende tijdelijke werkervaring in het Vlaams Gewest, aangeworven op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976. 01/04/2019 - ∞
V Verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat niet behoort tot de federale gezondheidssectoren 01/01/2017 - ∞
VA Vrijwillige ambulancier of vrijwilliger van de Civiele Bescherming 01/01/2018 - ∞
VF Verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren 01/01/2017 - ∞
WF Personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren en dat geen verplegend, verzorgend en paramedisch personeel is 01/01/2017 - ∞