Variabele: Fictieve Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Fictieve Nace-code

Afkorting

NaceFictEtab

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de lokale vestigingseenheid volgens de eigen indeling van de RSZ, op basis van de Nace-Bel-nomenclatuur

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseD

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In tegenstelling tot vroeger is dit echt een tussenniveau tussen secties en nace2.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
AA1 Landbouw 01/01/2017 - ∞
AA2 Bosbouw 01/01/2017 - ∞
AA3 Visserij en aquacultuur 01/01/2017 - ∞
BA1 Winning van delfstoffen 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 05 t.e.m. 09
CA1 Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 10 t.e.m. 12
CB1 Textiel-, kleding- en leernijverheid 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 13 t.e.m. 15
CC1 Houtindustrie, vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/01/2017 - ∞
CC2 Vervaardiging van papier en papierwaren 01/01/2017 - ∞
CC3 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 01/01/2017 - ∞
CD1 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2017 - ∞
CE1 Vervaardiging van chemische producten 01/01/2017 - ∞
CF1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 01/01/2017 - ∞
CG1 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 01/01/2017 - ∞
CG2 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten 01/01/2017 - ∞
CH1 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 01/01/2017 - ∞
CH2 Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en apparaten) 01/01/2017 - ∞
CI1 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten 01/01/2017 - ∞
CJ1 Vervaardiging van elektrische apparatuur 01/01/2017 - ∞
CK1 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.v. 01/01/2017 - ∞
CL1 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 01/01/2017 - ∞
CL2 Vervaardiging van andere transportmiddelen 01/01/2017 - ∞
CM1 Vervaardiging van meubelen en overige industrie 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 31 t.e.m. 32
CM2 Reparatie en installatie van machines en apparaten 01/01/2017 - ∞
DA1 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 01/01/2017 - ∞
EA1 Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2017 - ∞
EA2 Inzameling en verwerking van afval en afvalwater; terugwinning, sanering en ander afvalbeheer 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 37 t.e.m. 39
FA1 Bouwnijverheid 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 41 t.e.m. 43
GA1 Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 01/01/2017 - ∞
GA2 Handelsbemiddeling en groothandel (excl. auto's en motorfietsen) 01/01/2017 - ∞
GA3 Detailhandel (excl. auto's en motorfietsen) 01/01/2017 - ∞
HA1 Vervoer 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 49 t.e.m. 51
HA2 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2017 - ∞
HA3 Posterijen en koeriers 01/01/2017 - ∞
IA1 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 55 t.e.m. 56
JA1 Uitgeverijen 01/01/2017 - ∞
JA2 Productie van films en muziek, radio en TV 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 59 t.e.m. 60
JB1 Telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
JC1 Informaticatechnologie en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatica 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 62 t.e.m. 63
KA1 Financiële activiteiten en verzekeringen 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 64 t.e.m. 66
LA1 Exploitatie van en handel in onroerend goed 01/01/2017 - ∞
MA1 Rechts- en boekhoudkundige dienstverlening, activiteiten van hoofdkantoren; bedrijfsbeheer 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 69 t.e.m. 70
MA2 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 01/01/2017 - ∞
MB1 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 01/01/2017 - ∞
MC1 Reclamebureaus, mediarepresentatie, markt- en opinieonderzoek 01/01/2017 - ∞
MC2 Wetenschappelijke en technische activiteiten (incl. veterinaire diensten) 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 74 t.e.m. 75
NA1 Verhuur- en lease 01/01/2017 - ∞
NA2 Terbeschikkingstelling van personeel 01/01/2017 - ∞
NA3 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 01/01/2017 - ∞
NA4 Beveilings- en opsporingsactiviteiten, overige zakelijke dienstverlening 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 80 t.e.m. 82
OA1 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 01/01/2017 - ∞
PA1 Onderwijs 01/01/2017 - ∞
QA1 Menselijke gezondheidszorg 01/01/2017 - ∞
QB1 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 01/01/2017 - ∞
QB2 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 01/01/2017 - ∞
RA1 Kunst en amusement, bibliotheken, musea, loterijen en kansspelen 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 90 t.e.m. 92
RA2 Sport, ontspanning en recreatie 01/01/2017 - ∞
SA1 Verenigingen 01/01/2017 - ∞
SA2 Reparatie van computers en consumentenartikelen 01/01/2017 - ∞
SA3 Overige persoonlijke diensten 01/01/2017 - ∞
TA1 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2017 - ∞ Nace 2 van 97 t.e.m. 98
UA1 Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2017 - ∞ Nace 2: 99
ZA1 Slecht gedefinieerde activiteiten 01/01/2017 - ∞ Nace 2: 99