Variabele: Inrichtende macht

Een verbetering voorstellen

Naam

Inrichtende macht

Afkorting

Pouorg

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Inrichtende macht van werkgever in de publieke sector.

Bron

COVID19_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven wordt sinds 2003 niet echt meer beheerd.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Privésector 01/01/2022 - 30/09/2022
4 Bijzondere gevallen - Inrichtende machten onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
8 Bijzondere gevallen - Parlementaire medewerkers 01/01/2022 - 30/09/2022
9 Bijzondere gevallen - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
11 Federaal - Defensie 01/01/2022 - 30/09/2022
12 Federaal - Politie 01/01/2022 - 30/09/2022
13 Federaal - Overheidsdiensten en besturen 01/01/2022 - 30/09/2022
15 Federaal - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/09/2022
16 Federaal - ION - Wetenschappelijke instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
17 Federaal - Openbare instellingen SZ 01/01/2022 - 30/09/2022
18 Federaal - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
19 Federaal - Adviesraden en Bijzondere diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
23 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Administratie 01/01/2022 - 30/09/2022
24 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
25 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Overheidsinstellingen buiten BBB 01/01/2022 - 30/09/2022
26 Vlaams Gewest-Gemeenschap - IVA met rechtspersoon 01/01/2022 - 30/09/2022
27 Vlaams Gewest-Gemeenschap - EVA met rechtspersoon 01/01/2022 - 30/09/2022
28 Vlaams Gewest-Gemeenschap - parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
29 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
33 Waals Gewest - Administratie 01/01/2022 - 30/09/2022
34 Waals Gewest - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
35 Waals Gewest - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/09/2022
36 Waals Gewest - Openbare instellingen A 01/01/2022 - 30/09/2022
37 Waals Gewest - Openbare instellingen B 01/01/2022 - 30/09/2022
38 Waals Gewest - parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
39 Waals Gewest - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
43 Brussels Gewest - Administratie 01/01/2022 - 30/09/2022
45 Brussels Gewest - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/09/2022
46 Brussels Gewest - instellingen openbaar nut 01/01/2022 - 30/09/2022
47 Brussels Gewest - Gemeenschapsinstellingen (VGC, COCOF en GGC) 01/01/2022 - 30/09/2022
48 Brussels Gewest - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
53 Franse Gemeenschap - Administratie 01/01/2022 - 30/09/2022
54 Franse Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
55 Franse Gemeenschap - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/09/2022
56 Franse Gemeenschap - instellingen openbaar nut 01/01/2022 - 30/09/2022
58 Franse Gemeenschap - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
63 Duitstalige Gemeenschap - Administratie 01/01/2022 - 30/09/2022
64 Duitstalige Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
65 Duitstalige Gemeenschap - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/09/2022
66 Duitstalige Gemeenschap - instellingen openbaar nut 01/01/2022 - 30/09/2022
68 Duitstalige Gemeenschap - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/09/2022
69 Duitstalige Gemeenschap - Speciale Diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
72 Gemeenten - Politie 01/01/2022 - 30/09/2022
73 Gemeenten - Bestuur 01/01/2022 - 30/09/2022
74 Gemeenten - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
75 Gemeenten - Bedrijven 01/01/2022 - 30/09/2022
76 Gemeenten - OCMW 01/01/2022 - 30/09/2022
77 Gemeenten - Intergemeentelijke diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
83 Provincies - Bestuur 01/01/2022 - 30/09/2022
84 Provincies - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
85 Provincies - Ondernemingen 01/01/2022 - 30/09/2022
86 Provincies - Ontwikkelingsmaatschappijen 01/01/2022 - 30/09/2022
89 Provincies - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/09/2022
93 Interantionale instellingen - Ambassades - Vertegenwoordiging 01/01/2022 - 30/09/2022
94 Interantionale instellingen - Onderwijs 01/01/2022 - 30/09/2022
99 Interantionale instellingen - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/09/2022