Variabele: Inrichtende macht

Een verbetering voorstellen

Naam

Inrichtende macht

Afkorting

Pouorg

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Inrichtende macht van werkgever in de publieke sector.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/06/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven wordt sinds 2003 niet echt meer beheerd.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Privésector 01/01/2022 - 30/06/2023
4 Bijzondere gevallen - Inrichtende machten onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
8 Bijzondere gevallen - Parlementaire medewerkers 01/01/2022 - 30/06/2023
9 Bijzondere gevallen - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
11 Federaal - Defensie 01/01/2022 - 30/06/2023
12 Federaal - Politie 01/01/2022 - 30/06/2023
13 Federaal - Overheidsdiensten en besturen 01/01/2022 - 30/06/2023
15 Federaal - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
16 Federaal - ION - Wetenschappelijke instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
17 Federaal - Openbare instellingen SZ 01/01/2022 - 30/06/2023
18 Federaal - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
19 Federaal - Adviesraden en Bijzondere diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
23 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Administratie 01/01/2022 - 30/06/2023
24 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
25 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Overheidsinstellingen buiten BBB 01/01/2022 - 30/06/2023
26 Vlaams Gewest-Gemeenschap - IVA met rechtspersoon 01/01/2022 - 30/06/2023
27 Vlaams Gewest-Gemeenschap - EVA met rechtspersoon 01/01/2022 - 30/06/2023
28 Vlaams Gewest-Gemeenschap - parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
29 Vlaams Gewest-Gemeenschap - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
33 Waals Gewest - Administratie 01/01/2022 - 30/06/2023
34 Waals Gewest - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
35 Waals Gewest - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
36 Waals Gewest - Openbare instellingen A 01/01/2022 - 30/06/2023
37 Waals Gewest - Openbare instellingen B 01/01/2022 - 30/06/2023
38 Waals Gewest - parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
39 Waals Gewest - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
43 Brussels Gewest - Administratie 01/01/2022 - 30/06/2023
45 Brussels Gewest - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
46 Brussels Gewest - instellingen openbaar nut 01/01/2022 - 30/06/2023
47 Brussels Gewest - Gemeenschapsinstellingen (VGC, COCOF en GGC) 01/01/2022 - 30/06/2023
48 Brussels Gewest - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
53 Franse Gemeenschap - Administratie 01/01/2022 - 30/06/2023
54 Franse Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
55 Franse Gemeenschap - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
56 Franse Gemeenschap - instellingen openbaar nut 01/01/2022 - 30/06/2023
58 Franse Gemeenschap - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
63 Duitstalige Gemeenschap - Administratie 01/01/2022 - 30/06/2023
64 Duitstalige Gemeenschap - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
65 Duitstalige Gemeenschap - Overheidsbedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
66 Duitstalige Gemeenschap - instellingen openbaar nut 01/01/2022 - 30/06/2023
68 Duitstalige Gemeenschap - Parlement en parlementaire instellingen 01/01/2022 - 30/06/2023
69 Duitstalige Gemeenschap - Speciale Diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
72 Gemeenten - Politie 01/01/2022 - 30/06/2023
73 Gemeenten - Bestuur 01/01/2022 - 30/06/2023
74 Gemeenten - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
75 Gemeenten - Bedrijven 01/01/2022 - 30/06/2023
76 Gemeenten - OCMW 01/01/2022 - 30/06/2023
77 Gemeenten - Intergemeentelijke diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
83 Provincies - Bestuur 01/01/2022 - 30/06/2023
84 Provincies - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
85 Provincies - Ondernemingen 01/01/2022 - 30/06/2023
86 Provincies - Ontwikkelingsmaatschappijen 01/01/2022 - 30/06/2023
89 Provincies - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/06/2023
93 Internationale instellingen - Ambassades - Vertegenwoordiging 01/01/2022 - 30/06/2023
94 Internationale instellingen - Onderwijs 01/01/2022 - 30/06/2023
99 Internationale instellingen - Adviesraden en Bijzondere Diensten 01/01/2022 - 30/06/2023