Variabele: Paritair Comité

Een verbetering voorstellen

Naam

Paritair Comité

Afkorting

Nr_cp

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Het nummer van het paritaire comité (en eventueel subcomité) waaronder de werknemer ressorteert

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het nummer van het paritair comité wordt bepaald in functie van de economische activiteit van de onderneming. Toch is het paritair comité niet steeds voor alle werknemers van eenzelfde werkgever hetzelfde.

De variabele nr. Paritair Comité in de RSZ-LATG-databank werd aanvankelijk weinig betrouwbaar geacht, en bijgevolg niet door de RSZ gebruikt voor de aanmaak van statistieken. Anderzijds werd deze variabele steeds vaker gecontroleerd, en ook meer ingevuld door de werkgevers. Deze variabele wordt ook geconfronteerd met het kengetal van de werkgeverscategorie. Als deze beide codes onverenigbaar zijn, wordt dit gesignaleerd aan de werkgever, en wordt het nummer van het paritair comité al dan niet aangepast. De werkgever kan een bepaalde toewijzing ook betwisten, met name bij de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), die een advies verleent, eventueel na inspectie ter plaatse. Ook de code-lijst met de nrs. van de Paritaire Comités is vastgelegd door deze dienst van de FOD WASO.

Vanaf 2003 wordt het nr. Paritair comité meer systematisch opgevraagd. De kwaliteit van het gegeven blijkt behoorlijk te zijn.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2003 - 31/12/2016
101 Nationale Gemengde Mijncommissie 01/01/2003 - 31/12/2016
102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 01/01/2003 - 31/12/2016
102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 01/01/2003 - 31/12/2016
102.03 Paritair Subcomité voor de porfier-groeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 01/01/2003 - 31/12/2016
102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 01/01/2003 - 31/12/2016
102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/01/2003 - 31/12/2016
102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant 01/01/2003 - 31/12/2016
102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik 01/01/2003 - 31/12/2016
102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk 01/01/2003 - 31/12/2016
102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk 01/01/2003 - 31/12/2016
102.10 Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2003 - 31/12/2016
102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/01/2003 - 31/12/2016
104 Paritair Comité voor de ijzernijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
105 Paritair Comité voor de non-ferro metalen 01/01/2003 - 31/12/2016
106.01 Paritair Subcomité voor de cement-fabrieken 01/01/2003 - 31/12/2016
106.02 Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten 01/01/2003 - 31/12/2016
106.03 Paritair Subcomité voor de vezelcement 01/01/2003 - 31/12/2016
107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters 01/01/2003 - 31/12/2016
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
110 Paritair Comité voor de textielverzorging 01/01/2003 - 31/12/2016
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 01/01/2003 - 31/12/2016
112 Paritair Comité voor het garagebedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
113.01 Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk 01/01/2003 - 30/09/2009
113.02 Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels 01/01/2003 - 30/09/2009
113.03 Paritair Subcomité voor vuurvaste producten 01/01/2003 - 30/09/2009
113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2016
114 Paritair Comité voor de steenbakkerij 01/01/2003 - 31/12/2016
114.01 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen 01/01/2003 - 30/09/2013
114.02 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen 01/01/2003 - 30/09/2013
114.03 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-Brabant 01/01/2003 - 30/09/2013
114.04 Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen en van Waals-Brabant 01/01/2003 - 30/09/2013
115 Paritair Comité voor het glasbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel 01/01/2003 - 31/12/2016
118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 01/01/2003 - 31/12/2016
120 Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk 01/01/2003 - 31/12/2016
120.01 Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers 01/01/2003 - 31/12/2016
120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereiding 01/01/2003 - 31/12/2016
120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen 01/01/2003 - 31/12/2016
121 Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen 01/01/2003 - 31/12/2016
124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen 01/01/2003 - 31/12/2016
125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden 01/01/2003 - 31/12/2016
125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel 01/01/2003 - 31/12/2016
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking 01/01/2003 - 31/12/2016
127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2016
127.02 Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen 01/01/2003 - 30/06/2016
128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen 01/01/2003 - 31/12/2016
128.02 Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers 01/01/2003 - 31/12/2016
128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en handschoennijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder 01/01/2003 - 31/12/2016
128.06 Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels 01/01/2003 - 30/06/2014
129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2016
130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 01/01/2003 - 31/12/2016
133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 01/01/2003 - 31/12/2016
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 01/01/2003 - 31/12/2016
140 Paritair Comité voor het vervoer 01/01/2003 - 31/12/2016
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 01/01/2010 - 31/12/2016
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's 01/01/2010 - 31/12/2016
140.03 Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden 01/01/2010 - 31/12/2016
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens 01/04/2012 - 31/12/2016
140.05 Paritair Subcomité voor de verhuizing 01/10/2012 - 31/12/2016
142 Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 01/01/2003 - 30/06/2005
142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen 01/01/2003 - 31/12/2016
142.02 Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen 01/01/2003 - 31/12/2016
142.03 Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier 01/01/2003 - 31/12/2016
142.04 Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2003 - 31/12/2016
143 Paritair Comité voor de zeevisserij 01/01/2003 - 31/12/2016
144 Paritair Comité voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2016
145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
147 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 01/01/2003 - 30/09/2014
148 Paritair Comité voor het bont en kleinvel 01/01/2003 - 31/12/2016
148.01 Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen 01/01/2003 - 30/06/2014
148.03 Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk 01/01/2003 - 30/06/2014
148.05 Paritair Subcomité voor de pelslooierijen 01/01/2003 - 30/06/2014
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie 01/01/2003 - 31/12/2016
149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk 01/01/2003 - 31/12/2016
149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen 01/01/2003 - 31/12/2016
149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel 01/01/2003 - 31/12/2016
150 Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde 01/01/2003 - 31/03/2010
152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2016
152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/07/2012 - 31/12/2016
152.02 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/07/2012 - 31/12/2016
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2003 - 31/12/2016
201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel 01/01/2003 - 31/12/2016
202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 01/01/2003 - 31/12/2016
202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2016
203 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 01/01/2003 - 31/12/2016
204 Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast 01/01/2003 - 30/06/2011
205 Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen 01/01/2003 - 31/12/2016
207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
210 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
211 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel 01/01/2003 - 31/12/2016
214 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 01/01/2003 - 31/12/2016
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
216 Paritair Comité voor de notarisbedienden 01/01/2003 - 31/12/2016
217 Paritair Comité voor de casinobedienden 01/01/2003 - 31/12/2016
218 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (opgericht overeenkomstig de Besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, Belgisch Staatsblad van 5 juli 1945) 01/01/2003 - 30/06/2015
219 Paritair Comité voor de erkende controleorganismen 01/01/2003 - 31/12/2016
220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid 01/01/2003 - 31/12/2016
222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 01/01/2003 - 31/12/2016
223 Nationaal Paritair Comité voor de sport 01/01/2003 - 31/12/2016
224 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 01/01/2003 - 31/12/2016
225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2016
225.01 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/07/2012 - 31/12/2016
225.02 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/07/2012 - 31/12/2016
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken 01/01/2003 - 31/12/2016
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector 01/01/2003 - 31/12/2016
300 Nationale Arbeidsraad 01/07/2014 - 31/12/2016
301 Paritair Comité voor het havenbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
301.01 Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd 01/01/2003 - 31/12/2016
301.02 Paritair Subcomité voor de haven van Gent 01/01/2003 - 31/12/2016
301.03 Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde 01/01/2003 - 31/12/2016
301.04 Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort 01/01/2003 - 31/12/2016
301.05 Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge 01/01/2003 - 31/12/2016
301.06 Paritair Subcomité voor de haven van Brugge 01/01/2003 - 30/09/2006
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
303 Paritair Comité voor het filmbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
303.01 Paritair Subcomité voor de filmproductie 01/01/2003 - 31/12/2016
303.02 Paritair Subcomité voor de verdeling van films 01/01/2003 - 31/12/2008
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 01/01/2003 - 31/12/2016
303.04 Paritair Subcomité voor de technische filmbedrijvigheid 01/01/2003 - 31/12/2008
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
305.01 Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen 01/01/2003 - 31/12/2007
305.02 Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 01/01/2003 - 31/12/2007
305.02. Onbestaande of oude codes 01/01/2003 - 31/03/2008 Anomalie
305.03 Paritair Subcomité voor de tandprothese 01/01/2003 - 31/12/2007
305.21 Onbestaande of oude codes 01/10/2005 - 31/03/2006 Anomalie
306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen 01/01/2003 - 31/12/2016
307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2016
308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie 01/01/2003 - 31/12/2016
309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen 01/01/2003 - 31/12/2016
310 Paritair Comité voor de banken 01/01/2003 - 31/12/2016
311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken 01/01/2003 - 31/12/2016
312 Paritair Comité voor de warenhuizen 01/01/2003 - 31/12/2016
313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten 01/01/2003 - 31/12/2016
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 01/01/2003 - 31/12/2016
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart 01/01/2003 - 31/12/2016
315.01 Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappij SABENA 01/01/2003 - 31/12/2016
315.02 Paritair Subcomité voor de luchtvaart-maatschappijen andere dan de N.V. SABENA 01/01/2003 - 31/12/2016
315.03 Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer 01/10/2009 - 31/12/2016
316 Paritair Comité voor de koopvaardij 01/01/2003 - 31/12/2016
317 Paritair Comité voor de bewakingsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2016
318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 01/01/2003 - 31/12/2016
318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2003 - 31/12/2016
318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2003 - 31/12/2016
319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 01/01/2003 - 31/12/2016
319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2003 - 31/12/2016
319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2003 - 31/12/2016
320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen 01/01/2003 - 31/12/2016
321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2016
322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid 01/01/2003 - 31/12/2016
322.01 Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 01/04/2004 - 31/12/2016
323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2016
324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel 01/01/2003 - 31/12/2016
324.01 Paritair Subcomité voor het diamantzagen 01/01/2003 - 31/03/2010
324.02 Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel 01/01/2003 - 31/03/2010
324.03 Paritair Subcomité voor de vakopleiding in de diamantnijverheid en -handel 01/01/2003 - 30/09/2005
325 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen 01/01/2003 - 31/12/2016
326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2016
327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 01/01/2003 - 31/12/2016
327.01 Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 01/01/2004 - 31/12/2016
327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie 01/01/2004 - 31/12/2016
327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2004 - 31/12/2016
328 Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer 01/01/2003 - 31/12/2004
328.01 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest 01/01/2003 - 31/12/2016
328.02 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest 01/01/2003 - 31/12/2016
328.03 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2003 - 31/12/2016
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector 01/01/2003 - 30/06/2005
329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 01/10/2004 - 31/12/2016
329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest 01/10/2004 - 31/12/2016
329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties 01/10/2004 - 31/12/2016
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
330.01. Onbestaande of oude codes 01/01/2008 - 31/12/2016 Anomalie
330.02 Paritair Subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 01/01/2008 - 31/12/2016
330.03 Paritair Subcomité voor de tandprothesen 01/01/2008 - 31/12/2016
330.04 Paritair Subcomité voor de overige diensten en instellingen, niet vallend binnen het sociaal federaal akkoord en met uitsluiting van de bicommunautaire diensten en van de inrichtingen voor tandprothesen. Het betreft onder andere, de eerste- hulpdiensten, de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer, de kabinetten van huisartsen en/of specialisten, de kabinetten van kinesitherapeuten, de tandartspraktijken, de medisch-pediatrische centra, de andere paramedische praktijken, de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten, de polyklinieken, de palliatieve thuiszorg, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de laboratoria, de medische controlediensten, 01/01/2008 - 31/12/2016
331 Paritair comité voor de vlaamse welzijns- en gezondheidssector 01/07/2007 - 31/12/2007
331.00. Onbestaande of oude codes 01/01/2008 - 31/12/2016 Anomalie
332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 01/07/2007 - 30/09/2016
332.00. Onbestaande of oude codes 01/01/2008 - 31/12/2016 Anomalie
333 Paritair Comité voor toeristische attracties 01/01/2004 - 31/12/2016
334 Paritair Comité voor de openbare loterijen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd). 01/04/2010 - 31/12/2016
335 Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/04/2008 - 31/12/2016
336 Paritair Comité voor de vrije beroepen 01/01/2008 - 31/12/2016
337 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector 01/04/2008 - 31/12/2016
339 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting 01/01/2008 - 31/12/2016
340 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 01/04/2014 - 31/12/2016
341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 01/10/2014 - 31/12/2016
999 geen paritair comité van toepassing 01/01/2003 - 31/12/2016