Variabele: Status van het dossier

Een verbetering voorstellen

Naam

Status van het dossier

Afkorting

dossier_status

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de status van het dossier weer.

Bron

DWH_ONSS_WABRO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Annulé Geannuleerd 01/01/2007 - ∞ Het dossier kan geannuleerd zijn omwille van (1) een fout van de aanvrager (bijvoorbeeld een foutieve periode opgegeven) of (2) annulatie van de missie. Als het dossier nog niet behandeld werd, kan de aanvrager zelf annuleren. Als het dossier behandeld is en een A1-formulier werd afgeleverd, kan enkel de dossierbeheerder dit annuleren.
Clôturé Afgesloten 01/01/2007 - ∞
Décision agent TM refusée pour dossier TM Beslissing agent dienst arbeidsmigrant geweigerd voor een dossier dienst arbeidsmigrant 01/01/2021 - ∞ Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.
En attente d'infos supplémentaires Wachten op bijkomende informatie 01/01/2007 - ∞
En attente d'une fin d'évaluation Wachten op einde evaluatie 01/01/2007 - ∞
En attente d'une fin d'évaluation (superviseur) Wachten op einde evaluatie (supervisor) 01/01/2014 - 31/12/2014
Envoyé une demande pour des informations supplémentaires Aanvraag voor bijkomende informatie verstuurd 01/01/2018 - ∞
Envoyé une réponse avec des informations supplémentaires Antwoord met bijkomende informatie verstuurd 01/01/2013 - 31/12/2020
Erreur à résoudre par TM Fout op te lossen door dienst arbeidsmigrant 01/01/2007 - ∞ Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.