Variabele: Statuut

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut

Afkorting

Statut

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of de persoon in kwestie werknemer, zelfstandige of ambtenaar is.

Bron

DWH_ONSS_WABRO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Fonctionnaire Ambtenaar 01/01/2010 - ∞
Indépendant Zelfstandige 01/01/2013 - ∞
Salarié Werknemer 01/01/2007 - ∞
Salarié + fonctionnaire Werknemer + ambtenaar 01/01/2016 - ∞
Salarié + indépendant Werknemer + zelfstandige 01/01/2007 - ∞