Variabele: Type tewerkstellingsmaatregel

Een verbetering voorstellen

Naam

Type tewerkstellingsmaatregel

Afkorting

EmploymentPromotionType

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code geeft aan of het een tewerkstellingsmaatregel betreft die past in het kader van intrede van schoolverlaters op de arbeidsmarkt of in het kader van gesubsidieerde tewerkstelling.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
MCL Tewerkstellingsmaatregel begin loopbaan (groepering van de codes 1 en 10-19 van de variabele EmploymentPromotion) 01/01/2017 - ∞
MSE Maatregel gesubsidieerde tewerkstelling (groepering codes 2-5 van de variabele EmploymentPromotion) 01/01/2017 - ∞