Variabele: Werknemersklasse

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse

Afkorting

Clatra

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De RSZ hergroepeert de werknemerscodes (codtra) in een beperkt aantal werknemersklassen

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Arbeiders 01/01/2003 - 31/12/2016
2 Bedienden 01/01/2003 - 31/12/2016
3 Ambtenaren 01/01/2003 - 31/12/2016
4 Anderen 01/01/2003 - 31/12/2016