Variabele: Werknemersklasse - vakantiestelsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse - vakantiestelsel

Afkorting

Claonv

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele maakt een onderscheid naar het type werknemer volgens het stelsel van jaarlijkse vakantie.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/06/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Arbeider - stelsel Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 01/01/2022 - 30/06/2023
2 Bediende - stelsel privé 01/01/2022 - 30/06/2023
3 Statutair ambtenaar - stelsel overheidssector 01/01/2022 - 30/06/2023
4 Arbeiders die niet onder het stelsel van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie vallen 01/01/2022 - 30/06/2023