Variabele: Onderwijsniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Onderwijsniveau

Afkorting

EDU

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het hoogst behaalde onderwijsniveau, volgens de ISCED 1997 nomenclatuur.

Bron

DWH_STATBEL_CENSUS2011

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - 01/01/2011

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
ED1 Lager onderwijs (ISCED 1) 01/01/2011 - 01/01/2011
ED2 Lager secundair onderwijs (ISCED 2) 01/01/2011 - 01/01/2011
ED3 Hoger secundair onderwijs (ISCED 3) 01/01/2011 - 01/01/2011
ED4 Postsecundair niet-hoger onderwijs (ISCED 4) 01/01/2011 - 01/01/2011
ED5 Hoger onderwijs - graduaat/bachelor, licentiaat/master (ISCED 5) 01/01/2011 - 01/01/2011
ED6 Doctoraat (ISCED 6) 01/01/2011 - 01/01/2011
NAP Niet van toepassing (personen jonger dan 15 jaar) 01/01/2011 - 01/01/2011
NONE Geen diploma of getuigschrift 01/01/2011 - 01/01/2011
UNK Niet aangegeven (voor personen van 15 jaar of ouder) 01/01/2011 - 01/01/2011