Overzicht

isi+-kaart

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen een isi+-kaart uit aan een specifieke doelgroep, de kinderen jonger dan 12 jaar en de sociaal verzekerden die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunnen of moeten beschikken.

De functie ervan is tweevoudig: de identificatie van de sociaal verzekerde en de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens.

Gebruik

Identificatie van de sociaal verzekerde

Om de sociaal verzekerde met zekerheid te identificeren en om zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) elektronisch uit te lezen wordt het klassieke elektronische identiteitsbewijs gebruikt, namelijk:

  • de eID-kaart
  • de kids-ID
  • de elektronische identiteitskaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie
  • de elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van een land buiten de Europese Unie

+

  • de isi+-kaart

De afkorting "isi" staat voor Identification Sociale / Sociale Identificatie / Soziale Identifizierung. De "+" benadrukt dat het gaat om een residuair / complementair identificatiemiddel.

De isi+-kaart biedt een oplossing voor de kinderen jonger dan 12 jaar die immers niet verplicht zijn om een kids-ID te hebben en voor de sociaal verzekerden die geen Belgisch elektronisch identiteitsbewijs moeten hebben of kunnen hebben.

Deze isi+-kaart wordt door de ziekenfondsen uitgereikt aan hun leden, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de pasgeborenen.

Raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens

In het kader van de verplichte ziekteverzekering beschikt de sociaal verzekerde over bepaalde rechten inzake terugbetaling van de gezondheidszorg. Deze rechten zijn verbonden aan verschillende criteria, die omgezet zijn in administratieve gegevens en die de zogenoemde "verzekerbaarheid" vormen. De administratieve verzekerbaarheidsgegevens worden elektronisch bewaard en dagelijks beheerd door de ziekenfondsen.

De beveiligde online real-time raadpleging van de administratieve gegevens die door de verzekeringsinstellingen beheerd worden gebeurt, via MyCareNet, het beveiligde netwerk dat de professionals van de gezondheidszorg en de ziekenfondsen met elkaar verbindt.

Geleidelijk zullen alle professionals van de gezondheidszorg, nadat ze zich hebben geauthentiseerd, de verzekerbaarheid van hun patiënten op beveiligde wijze online raadplegen. Op die manier verkrijgen zij de actuele status inzake gezondheidszorgverzekering rechtstreeks van bij de bron.

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be