Overzicht

Sociaal telefoon- en/of internettarief

Algemene informatie

Kwetsbare groepen in onze samenleving genieten van het sociale tarief voor telefoon en internettoegang. Dankzij een samenwerking tussen het BIPT en de operatoren genieten burgers van een korting tot zo’n 40% op hun telefoonkosten. Zo helpt het tarief bij het dichten van de digitale kloof.

Gebruik

Met de STTS-toepassing kunnen de operatoren zelf online verifiëren of een klant recht heeft op het sociaal tarief. Waar in het verleden vaak nog extra bewijsstukken moesten worden voorgelegd, geeft de STTS-toepassing sinds 2015 meestal onmiddellijk uitsluitsel. Hoewel persoonlijke informatie in meerdere overheidsdatabanken wordt geraadpleegd, krijgt de telecomprovider enkel een antwoord op de vraag of een burger al dan niet recht heeft op het sociale tarief. In geval van weigering of onvolledige informatie ontvangt de burger per brief een motivatie van de beslissing, met de mogelijkheid om eventueel ontbrekende of onjuiste gegevens door te geven. Doordat STTS nu twee tot drie keer vaker een sluitend antwoord geeft, krijgt het BIPT hierover een stuk minder vragen per telefoon of per brief.

Technische documentatie

Webservices

  • STTS-toepassing

Voorwarde - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen 

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be