Overzicht

Specificaties van de isi+-kaart

Algemene informatie

De KSZ staat in voor het centraal beheer van alle isi+-kaarten. Dankzij dit beheer waarborgt en controleert zij enerzijds de uniciteit en de authenticatie van de kaarten en anderzijds de geldigheid of ongeldigheid van de kaarten die in omloop zijn.

De KSZ coördineert het beheer van de gegevensbank voor de identificatie van de isi+-kaarten. Deze gegevensbank bevat per isi+-kaart de authenticatiegegevens, de geldigheidsduur en de status: productie, personalisering, uitreiking, verlies, diefstal, inlevering.

Gebruik

De ziekenfondsen voeden de gegevensbank van de isi+-kaarten. Wanneer een isi+-kaart uit omloop dient te worden genomen omwille van diefstal, verlies, wijziging van identificatiegegevens van de sociaal verzekerde enz. wordt de isi+-kaart door het ziekenfonds geannuleerd in het centraal bestand van de isi+-kaarten. De geannuleerde kaart wordt indien mogelijk door de ziekenfondsen gerecupereerd.

Technische documentatie

Klassieke A1-stromen