Mededeling van anonieme gegevens, gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard en/of niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard voor wetenschappelijke doeleinden (versie van 07/10/2022)