Data van volgende instellingen zijn geïntegreerd in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming:

 

- RSZ
- RSZPPO (daarna DIBISS, nu deel van RSZ)
- RSVZ
- RVA
- RIZIV
- RKW (FAMIFED)
- NIC
- RVP (FPD)
- PDOS (FPD)
- FAO (FEDRIS)
- FBZ (FEDRIS)
- SIGeDIS
- POD MI
- FOD SZ
- VDAB/Forem/Actiris/ADG
- RJV
- AHOVOKS
- ARES
- CREF
- VSB
- VUTG
- Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- VAPH
- IRISCARE
- AVIQ
- FOD Buitenlandse Zaken

 

Niet alle bestanden zijn reeds vanaf 1997 beschikbaar. Een overzicht van de beschikbaarheid van de verschillende bestanden is hier terug te vinden.

De koppeling tussen de verscheidene bestanden gebeurt op basis van het gecodeerd Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ), wat in de meeste gevallen overeenstemt met het rijksregisternummer van de persoon.