Fonds voor Arbeidsongevallen

fat

 

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) is een federale instelling die sinds 2017 is samengegaan met het Fonds voor Beroepsziekten onder de naam Fedris. De opdrachten van het FAO hebben betrekking op de ongevallen op de werkplek of op weg van en naar het werk voor de loontrekkenden uit de private sector en de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.  De contractuele werknemers in de overheidssector worden beschouwd als behorend tot de privé-sector. Echter, het gegevensbestand omvat enkel de ongevallen op de werkplek die hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid, in de private sector. Haar voornaamste bevoegdheid is de controle van de werkgevers en de verzekeringsmaatschappijen in hun beheer van de dossiers die geopend worden ten gevolge van een arbeidsongeval. Bovendien compenseert deze instelling, in bepaalde gevallen, rechtstreeks de slachtoffers van een arbeidsongeval. Tot slot is het FAO belast met de opdracht de slachtoffers te informeren over hun rechten en hen te ondersteunen in de stappen die ze ondernemen na een ongeval. Deze opdrachten werden niet gewijzigd ten gevolge van de fusie met het FBZ.