Bron COVID19_INASTI_OR

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

COVID19_INASTI_OR

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/08/2022

Coverage/scope

Dit bestand bevat gegevens over de uitkeringen die zelfstandigen in het kader van het overbruggingsrecht hebben ontvangen.

Omwille van de Coronacrisis konden zelfstandigen sneller aanspraak maken op overbruggingsrecht. Deze uitkering is bedoeld om zelfstandigen te helpen wanneer zij door overmacht hun activiteit niet meer kunnen uitoefenen of wanneer zij een sterk inkomensverlies hebben.

Periodiciteit

De gegevens hebben betrekking op de periode die loopt van maart 2020 tot en met augustus 2022.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is een zelfstandige.

Structuur

Het bestand is gestructureerd per zelfstandige waarbij telkens per refertemaand wordt weergegeven of er al dan niet gebruik is gemaakt van het overbruggingsrecht.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/