Bron COVID19_INASTI_OR_aanvulling

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

COVID19_INASTI_OR_aanvulling

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/08/2022

Coverage/scope

Dit bestand geeft bijkomende informatie over het overbruggingsrecht waar zelfstandigen tijdens de coronacrisis gebruik van kunnen maken.

De bijkomende informatie gaat over het ontvangen van een enkel of dubbel overbruggingsrecht en over het al dan niet hebben van een gezinslast.

Periodiciteit

De gegevens hebben betrekking op de periode die loopt van maart 2020 tot en met augustus 2022.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid van dit bestand is een zelfstandige.

Structuur

Het bestand is gestructureerd per zelfstandige waar er per maand bijkomende informatie over het overbruggingsrecht wordt gegeven.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/