Bron COVID19_INASTI_Overbruggingsrecht

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

COVID19_INASTI_Overbruggingsrecht

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/08/2022

Coverage/scope

Dit bestand geeft meer algemene informatie over de zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt van het crisis-overbruggingsrecht.

Periodiciteit

De gegevens hebben betrekking op de periode die loopt van maart 2020 tot en met augustus 2022.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Meer informatie over het overbruggingsrecht vind je op de website van het RSVZ.