Bron CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 29/02/2024

Coverage/scope

Het personeelsbestand bevat gegevens over de DIMONA-aangiftes bij de RSZ. De DIMONA-aangifte betreft de aangifte van alle indienst- en uitdiensttredingen van werknemers.

Het personeelsbestand van een bepaalde maand bevat alle werknemers die zijn aangeworven voor de derde donderdag van deze maand, en die niet uit dienst getreden waren voor de derde donderdag van de maand voordien. Het betreft met andere woorden werknemers met een tewerkstelling of uitdiensttreding in het tijdsinterval gaande van de derde donderdag van maand M-1 tot de derde donderdag van maand M.

Periodiciteit

Het personeelsbestand wordt aangeleverd per maand.

Observatie eenheid

/

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Als regel geldt dat de derde donderdag van de maand als begin- en eindpunt wordt genomen voor de afbakening van het personeelsbestand. In sommige gevallen wordt hier echter vanaf geweken.

Links

https://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/statistiques-en-ligne/barometre-du-travail