Bron DWH_ONEm_DISPO_J

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Naam

DWH_ONEm_DISPO_J

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Coverage/scope

Deze bron bevat gegevens over jongeren die tijdens het jaar X ingestroomd zijn in de beroepsinschakelingstijd en die in de loop van de 12 maanden volgend op hun inschrijving geen 2 positieve evaluaties hebben gekregen, waardoor hun recht op het ontvangen van inschakelingsuitkeringen werd uitgesteld.

Periodiciteit

De gegevens worden per kwartaal geleverd.

Observatie eenheid

/

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Jongeren die na hun schoolverlating nog niet (voldoende) gewerkt hebben om het recht op een werkloosheidsuitkering te openen, zijn na het beëindigen van ‘recht-openende’ studies en na het doorlopen van een periode waarin zij ingeschreven zijn als werkzoekende gerechtigd op inschakelingsuitkeringen (vóór 1 januari 2012 werden deze wachtuitkeringen genoemd). Deze periode van inschrijving als werkzoekende wordt (sinds 1 januari 2012) de beroepsinschakelingstijd (voordien de wachttijd) genoemd en duurt 310 dagen. Een jongere opent het recht op inschakelingsuitkeringen slechts indien deze op het einde van de beroepsinschakelingstijd twee positieve evaluaties van actieve beschikbaarheid heeft ontvangen tijdens die inschakelingstijd (beoordeeld door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling). Inschakelingsuitkeringen kunnen verkregen worden voor een periode van maximaal 36 maanden (verlengbaar onder bepaalde voorwaarden).

Vanaf 2016 is de controle op de beschikbaarheid van jongeren een regionale bevoegdheid. De RVA beschikt echter nog steeds over de data aangaande dit onderwerp.

Vanaf 2016 bevat de bron ook een lijst personen die ten onrechte zijn opgenomen, d.w.z. die binnen het jaar gewerkt hebben.

Links

http://www.rva.be/home/menufr.htm