Bron DWH_ONSS_StatbaseD

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_StatbaseD

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - 31/12/2016

Coverage/scope

DWH_ONSS_StatbaseD: bevat informatie over de lokale vestigingseenheid waar de werknemers tewerkgesteld zijn. De vestigingseenheid is een activiteitslocatie, die men geografisch gezien kan identificeren door een adres. Op deze plaats of vanuit deze plaats, wordt er ten minste één hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming uitgeoefend. Tot en met 2014 was dit bestand enkel beschikbaar voor het tweede en vierde kwartaal. Vanaf 2015 zal het bestand beschikbaar zijn voor alle vier de kwartalen.

Het bestand bevat altijd één vestiging voor een werknemer per kwartaal, in de periode tot en met 2013. Indien de werknemer tijdens het kwartaal van vestiging veranderde, wordt steeds de laatste vestiging vermeld. Sinds het vierde kwartaal van 2014 is het mogelijk dat voor een werknemer meerdere vestigingen per kwartaal vermeld worden. Deze informatie wordt uitgesplitst over de verschillende tewerkstellingslijnen. Dit is het geval indien een werknemer wijzigt van vestiging tijdens het kwartaal of wanneer een werknemer gelijktijdig in twee verschillende vestigingen is tewerkgesteld op basis van twee verschillende arbeidsovereenkomsten.

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

In DWH_ONSS_StatbaseD is de observatie-eenheid de tewerkstellingslijn

Structuur

DWH_ONSS_StatbaseD heeft net als het hoofdbestand de tewerkstellingslijn als observatie-eenheid. De structuur is gelijk aan de structuur van Statbase, maar de informatie is enkele beschikbaar voor het tweede en vierde kwartaal.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2017 heeft de RSZ de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, overgenomen van de RSZPPO/DIBISS. Hierdoor worden de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten vanaf dan geïntegreerd in de RSZ-bestanden die worden aangeleverd aan het DWH AM&SB. De bronnen en bijhorende variabelen van de RSZ en RSZPPO uit de jaren voor 2017 werden, ten laatste, op eind 2016 afgesloten. Nieuwe RSZ-bronnen werden aangemaakt met ingang vanaf 2017. Deze nieuwe bronnen worden aangeduid met de naam ‘UniStatbase’. Hetgeen verwijst naar de unificatie van de RSZ- en RSZPPO-gegevens in de RSZ-bestanden.

Links

http://www.onss.fgov.be/nl