Bron DWH_ONSSAPL_Employeurs

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Naam

DWH_ONSSAPL_Employeurs

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Coverage/scope

Sinds 2005 is de STATPLUS-aangifte vervangen door de DMFA-aangifte. Het is een trimestriële aangifte van de werkgevers van de lokale overheden. De nieuwe DMFA-aangifte is multifunctioneel, wat betekent dat ze niet enkel dient voor de berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, maar ook gebruikt wordt door de instellingen die belast zijn met de betaling van de prestaties inzake sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie der werknemers). De RSZPPO levert vier bestanden:

  • DWH_ONSSAPL_Statbase is het hoofdbestand. Het bevat gegevens van de arbeidsprestaties van alle werknemers die worden aangegeven bij de RSZPPO.
  • DWH_ONSSAPL_StatbaseF geeft het detail van de persoonlijke en patronale bijdrageverminderingen per code.
  • Het werkgeversrepertorium, DWH_ONSSAPL_Employeurs, bevat gegevens op het niveau van de werkgever.
  • Het bestand met bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon, DWH_ONSSAPL_CUPPO, geeft zicht op de bijdragen op het niveau van de werkgever.

Periodiciteit

De RSZPPO-gegevens van DWH_ONSSAPL_Statbase, DWH_ONSSAPL_StatbaseF en DWH_ONSSAPL_CUPPO worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZPPO-gegevens van het werkgeversrepertorium worden één keer per jaar geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZPPO levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

Bij DWH_ONSSAPL_Employeurs is de observatie-eenheid de werkgever.

Structuur

In DWH_ONSSAPL_Employeurs wordt de werkgever uniek geïdentificeerd aan de hand van het inschrijvingsnummer RSZPPO (het oude werkgeversaansluitingsnummer) of het KBO-nummer.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Door de verandering naar de DMFA-aangifte in 2005 is er een statistische breuk tussen 2004 en 2005.
  • Vanaf het 1ste kwartaal 2005 tot het 3de kwartaal 2007 doet elke juridische werkgever slechts één aangifte onder één werkgevernummer. De vroegere ontdubbelingsnummers (bvb voor een OCMW-ziekenhuis bestaan niet meer).
  • Indien een werkgever werknemers in meerdere activiteitstakken tewerkstelt, kan dit via de NACE-code van de werknemer (naceocc) aangeduid worden. Niet alle werkgevers geven echter dezelfde mate van detail. Bij inwerkingtreding van de NACE-code op niveau van de vestigingseenheid kan dit verholpen worden.
  • De overgang naar DMFA creëert nieuwe mogelijkheden: er zijn nieuwe variabelen beschikbaar en de registratie van onder meer arbeidsprestaties, arbeidsvolume en plaats van tewerkstelling gebeurt exacter. Door de problemen met de invoering van het KBO-vestigingsnummer zijn de plaats van tewerkstelling en de variabelen rond de vestigingen echter slechts ten vroegste beschikbaar vanaf het 4de kwartaal 2007.

Links

http://www.onssapl.fgov.be