Bron DWH_RN_EtatCivil

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijks- en KSZ-register

Naam

DWH_RN_EtatCivil

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat de gegevens met betrekking tot de burgerlijke staat van personen woonachtig in België.

Periodiciteit

De persoonskenmerken uit het Rijksregister worden eenmaal per jaar ingelezen en blijven gedurende dat jaar ongewijzigd. Het gaat telkens om een momentopname, namelijk de burgerlijke staten met betrekking tot de situatie vanaf de geboorte van het individu tot op 31 december van het betreffende jaar.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/instructions/liste-TI/TI120_Etatcivil_20210106.pdf