Bron DWH_RN_Institutions_Européennes_et_internationales

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijks- en KSZ-register

Naam

DWH_RN_Institutions_Européennes_et_internationales

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat de tewerkstelling bij de Europese en internationale instellingen in België zoals bepaald door de informatietypes I.T.70, I.T.210 en I.T.001 van het Rijksregister. Ook de echtgenoot, kinderen en andere familieleden van de persoon tewerkgesteld bij één van deze instellingen kunnen opgenomen zijn in dit bestand.

Het bestand bevat de historiek van de tewerkstelling vanaf 2005 (d.w.z. als 2005 in de periode begindatum - einddatum van de tewerkstelling ligt).

Periodiciteit

Het oorspronkelijk bestand met de gegevens over tewerkstelling bij de Europese en internationale instellingen wordt op basis van de variabelen begin- en einddatum van de tewerkstelling opgesplitst in kwartaalbestanden. Een kwartaalbestand bevat de gegevens van de personen die in een Europese of internationale instelling werkten gedurende het gehele kwartaal of een deel van het kwartaal.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Het Rijksregister is een wettelijk systeem voor informatieverwerking van persoonsgegevens. De verschillende informatiegegevens die in het Rijksregister worden geregistreerd, zijn verder ingedeeld volgens de zogenaamde informatietypes. De lijst van deze verschillende informatietypes is terug te vinden in onderstaande link.

De gegevens in de verschillende informatietypes (I.T.'s) worden onafhankelijk van elkaar geregistreerd. Er werd niet gecontroleerd op (in)coherenties tussen de gegevens opgenomen in deze informatietypes.

Links

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/reglementering/onderrichtingen/lijst-van-de-informatietypes/