Bron DWH_SIGEDIS_Droit

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

SIGEDIS

Naam

DWH_SIGEDIS_Droit

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Coverage/scope

  • De bestanden die Sigedis aan het DWH AM&SB levert bevatten de loopbaangegevens van werknemers en ambtenaren. Het gaat hier zowel om actieve werknemers of ambtenaren, als om werknemers of ambtenaren die niet meer beroepsactief zijn (werkloosheid, ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval, …). Ook de loopbaangegevens van individuen die werken na de pensioenleeftijd worden opgenomen in de databank.
  • Sigedis verzamelt gegevens met betrekking tot loon- en arbeidstijdgegevens van de gewerkte perioden en informatie met betrekking tot niet-gewerkte periodes. Deze gegevens worden onder andere door de FPD geïnterpreteerd voor de pensioenberekening.
  • Deze informatie is afkomstig van verschillende bronnen en verloopt via diverse gegevensstromen.
  • Er wordt in de databank van Sigedis een onderscheid gemaakt tussen gegevens betreffende periodes met behoud van rechten (Droit), de jaargegevens (Inscription) en de periodegegevens (Periode).

Periodiciteit

De Sigedis-bestanden bevatten de loopbaangegevens vanaf 1954 en deze gegevens worden jaarlijks aan het DWH AM&SB aangeleverd.  

Observatie eenheid

Een loopbaandetail per persoon.

Structuur

  • Per persoon worden alle loopbaangegevens van dat loopbaanjaar geregistreerd. Een persoon kan dus meerdere records hebben in één loopbaanjaar. Dit is onder andere het geval wanneer een individu meerdere jobs per jaar uitoefende of wanneer een individu ook loopbaanonderbreking nam in dat jaar. Daarnaast worden ook bepaalde looncomponenten weergegeven in afzonderlijke records per jaar (vakantiegeld, premies).
  • In ieder loopbaanjaar worden alle personen opgenomen die in dat jaar minstens één loopbaangegeven hebben.
  • De gegevens van overledenen blijven ook opgenomen in de databank maar jaarlijks worden de individuen die reeds langer dan 22 jaar zijn overleden uitgesloten (bv. in de loopbaangegevens van het jaar 2020 zijn diegenen die overleden zijn voor 1998 niet meer zichtbaar). Ook alle personen die ouder zijn dan 100 jaar worden jaarlijks uit de databank gefilterd.
  • De arbeidsdagen worden door Sigedis omgezet naar voltijds equivalente (VTE) arbeidsdagen.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.

Links