Bron DWH_VSB_VarDer

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Naam

DWH_VSB_VarDer

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Coverage/scope

Het bestand DWH_VSB_VarDer bevat een afgeleide variabele die gebaseerd is op het bestand DWH_VSB_ZBO_RECHTEN.

Periodiciteit

Het bestand DWH_VSB_VarDer is een jaarbestand dat per maand het recht op Zorgbudget voor Ouderen (ZBO) bevat.

Observatie eenheid

In het bestand DWH_VSB_VarDer is het maandelijks recht op een ZBO de eenheid van observatie.

Structuur

Dit bestand bevat per individu per maand een aanduiding van het recht op een ZBO.

Bijzonderheden/opmerkingen

Sinds 1 september 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Omwille van deze reden is de code THAB op variabele it_type_pc niet meer beschikbaar voor Vlaanderen vanaf september 2017 in het bestand DWH_SPFSS_VarDer.

Links

/